گاهی افرادی از لحاظ فیزیکی ظاهر و وزن مناسبی دارند ولی با چاقی هایی درگیر هستند که در برابر رژیم غذایی یا ورزش، مقاوم اند. body-jet می تواند به رفع تجمع چربی های مقاوم به رژیم غذایی و ورزش کمک نماید. با بکارگیری body-jet و با نیروی بسیار دقیق تکنولوژی water-jet، بافت نامطلوب چربی با روش های معمولی و طبیعی به آرامی از بافت زیر پوست بیرون آورده شده و به صورت دائمی حذف می شود.

با کمک body-jet، نیروی ملایم و قابل کنترل water jet برای خارج کردن سلول های چربی به همراه کاهش خطر تروما به بافت های مجاور بکار می رود. فشار خوب واتر جت برای ساختارهای گوناگون بافت همبند تنظیم شده است به طوریکه سلول های هدف گیری شده چربی می توانند از بافت جدا شوند و به سرعت حمل شوند. همچنین با روش body-jet، مقادیر کم محلول بیهوشی تاثیری جزیی بر روی بافت دارند. این روش حداقل آسیب را به سلول های چربی برداشته شده می رساند. همچنین سلول های چربی تا حد زیادی دست نخورده، سالم و زنده (حدود %90) باقی خواهند ماند و این امر باعث بقای بیشتر سلول های چربی پیوندی (بالای %87) خواهد شد. باید توجه داشت که تنها سلول های چربی سالم می توانند زنده و باقی بمانند و سلول های آسیب دیده خیلی سریع توسط بدن جذب خواهند شد.

از مزیتهای روش پیکر تراشی با بادی جت ایمن بودن و بدون عارضه بودن آن در مقایسه با سایر روشها است. در این روش با توجه به اینکه میزان بسیار کمتری از مایع (تامیسنت)محلولی مرکب از سرم و داروهای بی حسی و تنگ کننده های عروق بافت چربی استفاده میشود لذا هیچ عارضه ای (حتی سرگیجه ها و بدی حال عمومی که در سایر روشها شایع است وبه علت جذب همین محلول تامیسنت در بدن است)وجود نخواهد داشت و ماساژ تخلیه های دردناکی که در سایر روشها به علت باقیمانده همین مایع تامیسنت است دراین روش وجود ندارد‌‌.همچنین در روش پیکر تراشی با بادی جت چون جدا سازی چربی ها توسط جت آب صورت میگیرد آسیب بافتی و ایجادپستی بلندی که در روشهای قدیمیتر وجود داشت وجود ندارد،از این رو از پیکر تراشی با بادی جت به عنوان تحولی عظیم در حیطه پیکر تراشی یاد میشود‌.

از دیگر مزایای بادی جت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدت زمان انجام بادی جت بسیار کوتاه است و به همین دلیل فرد کمتر استرس خواهد داشت.

درد و کبودی در روش بادی جت کمتر دیده خواهد شد.

دراین روش در زمان خارج سازی چربی ها به بافت چربی آسیبی وارد نمی شود.

چون جداسازی چربی ها توسط آب انجام میگیرد دیگر پستی و بلندی های روش های روش های دیگر دیده نخواهد شد.